Terug naar de liefde in jou!

Waarom en hoe kun je je Aura clearen ?

Wij allemaal hebben een elektromagnetisch  energieveld om ons fysieke lichaam. Dit wordt ook wel aura genoemd.

Dit veld is een subtiel veld wat direct in verbinding staat met ons lichaam. Wanneer een aura vervuild is, heeft dit direct invloed op hoe we ons voelen en hoe onze gedachten zijn.

Waar richt een Aura-clearing zich op?

Een clearing richt zich op de blokkades die we in ons meedragen. De blokkades waarmee we ons geïdentificeerd hebben. Dat wilt zeggen, dat we denken dat wat we denken en voelen waarheid is

Hieronder een aantal voorbeelden van onafgemaakte zaken en blokkades:

 • Geloofsystemen
 • Gedachten patronen
 • Paradigma’s (overtuigingen waar we ons niet bewust van zijn)
 • Contracten (o.a. met entiteiten, demonen, dode mensen)

Dit wordt gedragen in ons ziels herinnering. Wanneer we dit niet oplossen dan wordt dit in ieder leven opnieuw geactiveerd om er vervolgens van te leren en op te lossen.

Deze herinneringen zorgen voor vele stemmen in ons hoofd die niet bij ons horen.

 

Wat zijn Aura hechtingen/ attachments?

De aura hechtingen laten onze grootste uitdagingen op emotioneel, mentaal en spirituele ontwikkeling zien. Daarom is het enorm belangrijk om dit aan te pakken en op te schonen zodat we onze volledige potentie kunnen gaan leren leven.

Aura hechtingen trekken het aura uit balans.

Hieronder de aura attachments:

 • Discarnates: Entiteiten die jouw lichaam gebruiken als thuis, en jou gedrag manipuleren
 • Occupants: Gedachten die geloven dat zij eigenaar zijn van jou lichaam
 • Portals & Wormholes: Gaten in jou aura-veld, waardoor jij energie verliest en makkelijk problemen van anderen aantrekt/oppikt.
 • Ids: Ziel fragmenten van onszelf uit het verleden, die ons beïnvloeden vanuit het verleden. Deze zorgen ervoor dat we in onze oud patronen gehouden worden.
 • Negatieve gedachte patronen
 • Gelimiteerde geloofssystemen en percepties
 • Demonen: Donkere zielloze identiteiten die zich voordoen als individuen

Aura Attachments zorgen voor stemmen in je hoofd die ervoor zorgen dat je intuïtie moeilijk of niet kunt horen. Deze attachments ontstaan vanuit traumatische ervaringen, disharmonische frequenties, energetisch ongezonde/vervuilde omgevingen of mensen.

Een clearing zorgt voor opschoning van de aura en chakra’s.

Wat ervoor zorgt dat je beter in contact bent met je hogere zelf en intuïtie.

Wat gebeurt er als je oude patronen opnieuw activeert?

Wanneer je ervoor kiest om oude patronen steeds opnieuw te activeren door ze te gaan doen, wordt de zuigkracht van dit patroon sterker en sterker. Wat ervoor zorgt dat je steeds opnieuw dezelfde mensen tegenkomt, evenementen, tijden en plaatsen beleeft.

Zodra we ervoor kiezen om onze aura-hechtingen permanent verwijderen vanuit alle 15 niveaus van bewustzijn. Inclusief de neurale netwerken die daarmee geassocieerd zijn, kunnen we ons vrij, harmonieus gaan voelen. In contact met intuitie en hogere zelf. 

Je zult gaan leren zien wat jou potentie in dit leven is en letterlijk in HEALing komen.

 

Vergoeding:

1 sessie kost 88,00 euro

Pakket van 5 sessies : 400 euro  i.p.v 440 euro.

 

 

Heal

Herkennnen – Erkennen – Accepteren – Loslaten.

 Ben je er klaar voor om je leven nieuwe frisse wind in te blazen?

Vollediger in het leven te staan?

Wil je oude lasten en emotionele bagage graag loslaten?

Je vrijer voelen ?

Voorkomen dat energetische toxines en negatieve energie opnieuw gaan vastzitten?

Stuur me dan een mailtje naar:

info@rosabakker.com 

Dan gaan we samen kijken hoe we je wensen kunnen volbrengen!